top of page

Beyond the Irish(video) (2022)

Waar kijk je naar? Waar kijk je door? Kijk eens naar binnen, naar jezelf. Dit bewegende digitale kunstwerk gaat over waarneming. Ik heb gekozen om de iris van een oog als uitgangspunt te nemen, omdat dit een verwijzing is naar mijzelf (mijn naam is Iris), maar ook omdat het hier gaat over het contrast tussen rationeel en irrationeel. Waar kijk je naar, wat voel of denk je daarbij? Bevind je tussen het gebied van bewuste en onderbewuste waarneming.

bottom of page