top of page

The Error TV

(video) (2018)

Dit werk is om aandacht te besteden aan dementie. De video is gebaseerd op het  denkproces van iemand met dementie. Dit denkproces is vaag en vrij abstract en loopt soms vast, dit wordt weergegeven als een foutbeeld van een tv. Dit fout-tv scherm verwijst naar de storingen in de hersenen die optreden bij mensen met dementie. De tekst in de video zijn uitspraken van mensen met dementie en feiten over dementie. De langzame hartslag waarmee de video wordt afgesloten is om te  benadrukken dat dementie tot de dood leidt.

bottom of page